Ceny tłumaczeń oblicza się w Polsce na podstawie liczby znaków w przetłumaczonym tekście. Znakiem jest każda litera, cyfra, znak interpunkcyjny i pojedyncze spacje między wyrazami. 

Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego zawiera 1125 znaków, a tłumaczenia nieprzysięgłego 1800 znaków. 

W przypadku tłumaczeń przysięgłych każdy dokument traktowany jest oddzielnie, jako co najmniej jedna strona przeliczeniowa. 

Minimalne zlecenie w przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych wynosi pół strony przeliczeniowej. 

Liczbę stron przeliczeniowych zaokrągla się do 1/4 w górę. 

Jeśli chcesz zapytać o cenę tłumaczenia konkretnego dokumentu, napisz do nas.

projekt i realizacja: primacom.pl